PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP WVL

Patrimoniumvennootschap met als belangrijkste activa 9 woningen, +/- 5000m² bouwgrond en +/- 5Ha landbouwgrond, centraal gelegen in West-Vlaanderen.

Verkoop van aandelen.

Eigen vermogen 2020:       € 2.400.000 

Huurinkomsten 2020:        € 70.000

Marktwaarde materiële vaste activa 2020:     € 3.600.000

Liquide middelen 2020:     € 1.650.000    

Van Damme & Partners - Guldensporenpark 1 A - B-9820 Merelbeke - België - info@vandamme-partners.be - T: +32 9 222 58 54 - F: +32 9 221 18 65