Privacy policy

Privacy policy Van Damme & Partners

1. Dit is de privacy policy van Van Damme & Partners N.V. (met maatschappelijke zetel te B-9800 Deinze, Veldstraat 50 - ON 0810.217.739 (hierna "Van Damme & Partners").

    Van Damme & Partners respecteert de privacy en de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens van elke klant en van elke bezoeker van haar website.

2. Bij het bezoeken van onze website dient u geen persoonsgegevens in te vullen. Indien dit wel het geval is zal dit aangegeven zijn. Al uw gegevens die u op onze website ingeeft, worden strikt vertrouvelijk behandeld.

    Bij het invullen van het contactformulier vraagt Van Damme & Partners u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren en informeren.

    Dit kan volgende gegevens omvatten : 

    * Naam en voornaam

    * Bedrijf

    * Emailadres en telefoonnummer

    * Onderwerp

    Het staat u vrij om deze en/of bijkomende persoonsgegevens over te maken.

3. Al uw persoonsgegevens die u verstrekt aan Van Damme & Partners, via de website of via enig ander kanaal, gebruikt Van Damme & Partners alleen om u een betere service te geven en voor de specifieke doeleinden waarvoor het gegeven werd.

    Deze doeleinden zijn volgende : om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, om u te contacteren, om uw vragen te beantwoorden en u informatie te bezorgen, voor het beheer van onze klanten en voor het uitvoeren van onze diensten.

4. Uw persoonsgegevens worden door Van Damme & Partners in een bestand opgenomen, voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

5. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Van Damme & Partners uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

    We doen er alles aan om persoonsgegevens steeds accuraat en correct te houden en we passen uw persoonsgegevens aan van zodra wij op de hoogte gebracht worden van veranderingen.

    Uw persoonsgegevens worden opgeslaan in een bestand voor de periode nodig voor het vervullen van de hierboven vermelde doeleinden of zolang de toepasselijke regelgeving ons dit toelaat.

    We delen geen persoonsgegevens met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk zou zijn om onze diensten uit te voeren of indien dit vereist zou zijn door de toepasselijke regelgeving.

6. Bescherming van de persoonsgegevens is van uitermate belang voor Van Damme & Partners. Wij verklaren hierbij dat we de algemeen aanvaarde technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwering en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Desalniettemin kan geen enkele overdacht van gegevens over het internet volledig veilig of zonder virussen zijn. We zullen echter naar best vermogen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd worden.

7. In overeenstemming met de vigerende wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens kan u op elk moment kosteloos vragen om uw gegevens uit het bestand te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Tegen gehele of gedeeltelijke verwerking van uw gegevens in het algemeen en specifiek tegen verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden kan u zich steeds kosteloos verzetten.

8. In geval van vragen, opmerkingen of klachten of ingeval uw persoonsgegevens moeten aangepast worden, kan u ons steeds contacteren via het contactformulier of via onze privacy verantwoordelijke info@vandamme-partners.be.

Van Damme & Partners - Guldensporenpark 1 A - B-9820 Merelbeke - België - info@vandamme-partners.be - T: +32 9 222 58 54 - F: +32 9 221 18 65